Skip to content
rodenakarna-jord

Jord

Rodenåkarna är en av Sveriges största tillverkande återförsäljare för Hasselfors Garden.

Tillverkningen

Tillverkningen sker under omsorg av kompetent personal som har lång erfarenhet av jordproduktion. Vi följer de kvalitetskrav som Hasselfors ställer bland annat på näringsinnehåll, mull och lerhalt. Detta säkerställs genom att jorden skickas på analys var fjortonde dag.

 

Transporten

När man beställer jord av oss kan vi även ombesörja transporten, direkt till platsen där du vill ha den, men det går också bra att hämta jorden på vår anläggning.

Vi kan även leverera material med kranbil, då kan materialet skopas in eller lyftas på plats i storsäck.

 

 

"Vår utgångspunkt är alltid att slutprodukten har en hög och jämn kvalitet och att den passar både kundens och växternas behov. Detta ställer höga krav på våra samarbetspartners.

Hos Rodenåkarna har samarbetet alltid fungerat utmärkt då det finns ett genuint intresse och vilja att tillgodose kundernas behov."

Katja Vestola-Gustafsson, Production manager Park, Hasselfors Garden

Rodenåkarna har även ett samarbete med ABT-bolagen, där kan ni kan hitta några av våra jordsorter på deras terminaler.