Skip to content
rodenakarna-jord

Jord

Rodenåkarna är en av Sveriges största tillverkande återförsäljare för Hasselfors Garden.

Frilandsjord Bio

En växtjord med hög mullhalt och lättarbetad struktur som passar till plantering av perenner och buskar samt till anläggning av köksträdgårdar för odling av potatis eller grönsaker.

Växtjord typ A

Växtjord typ A är en rotogräsfri växtjord för plantering av buskar och träd i normala förhållanden.

Mineraljord typ A

Mineraljord är en rotogräsfri jord som ska användas under den egentliga växtjorden. Den används för att skapa en komplett växtbädd på platser där en fungerande mineraljord saknas.

Växtjord typ B

Växtjord typ B är en rotogräsfri växtjord. Den passar bra när man vill skapa torra planteringsmiljöer för buskar, träd eller andra växter som önskar genomsläpplig jord. Passar även till saltbemängda områden där jorden inte bör innehålla lera. Gödslad med mineralgödsel.

Växtjord typ C

Mineraljord typ C mineral är en rotogräsfri mineraljordsblandning. Mineralämnenas fraktionsfördelning motsvarar AMA anläggning 17 tabell DCL/11, Jord A med inblandning av 40% pimpsten.

Växtjord typ D

Växtjord typ D, sk skelettjord är jorden som ska spolas ner i skelettet vid plantering av träd i urbana miljöer. Jorden är rotogräsfri och lättarbetad. Planteringsförfarandet är helt olik övriga typer av planteringar.

Ängsjord

Ängsjord är en rotogräsfri, mager, sandig jordblandning med god genomsläpplighet för anläggning av ängsytor med frö, plantor eller färdig ängsmatta.

Citykross 2/6

En ej kompakterbar jord för anläggning av gräsytor och växtbäddar  för buskar och perenner i stadsmiljö.

Citykross 4/8

En ej kompakterbar jord för anläggning av växtbäddar för träd, buskar och perenner i stadsmiljö

Citykross 8/16

En ej kompaktbar jord för förstärkning av växtbäddar för träd i stadsmiljö.

Citykross 16/32

En ej kompakterbar jord för förstärkning av växtbäddar för träd i stadsmiljö.

Citykross 32/90

En ej kompakterbar jord för förstärkning av växtbäddar för träd i stadsmiljö.

Gräsmattejord

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor.

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Rabattjord bio

Rabattjord Bio är en rotogräsfri, lättarbetad och jämn mulljord med porös struktur. Sanden ökar jordens förmåga att fuktas efter en torr period. Torven ger jorden struktur och bra porositet samt håller och lagrar både vatten och näring.

Rabattjord

Rabattjord är en rotogräsfri, lättarbetad och jämn mulljord med porös struktur. Sanden ökar jordens förmåga att fuktas efter en torr period.

Frilandsjord

Frilandsjord är en rotogräsfri, mullrik och allsidig ”allroundjord”. Den passar till plantering av buskar och perenner på platser där det önskas en jord med hög mullhalt och god näringstillgång. Den är ett utmärkt val till köksträdgården med potatis och rotsaker eller i pallkragar.

Rhododendronjord

Rhododendronjord är en relativt grov torv-barkblandning framställd med tanke på surjordsväxternas speciella krav. Jorden är mycket lucker, rik på mull och håller ett lågt pH-värde.

 

Tillverkningen

Tillverkningen sker under omsorg av kompetent personal som har lång erfarenhet av jordproduktion. Vi följer de kvalitetskrav som Hasselfors ställer bland annat på näringsinnehåll, mull och lerhalt. Detta säkerställs genom att jorden skickas på analys var fjortonde dag.

 

Transporten

När man beställer jord av oss kan vi även ombesörja transporten, direkt till platsen där du vill ha den, men det går också bra att hämta jorden på vår anläggning.

Vi kan även leverera material med kranbil, då kan materialet skopas in eller lyftas på plats i storsäck.

 

 

"Vår utgångspunkt är alltid att slutprodukten har en hög och jämn kvalitet och att den passar både kundens och växternas behov. Detta ställer höga krav på våra samarbetspartners.

Hos Rodenåkarna har samarbetet alltid fungerat utmärkt då det finns ett genuint intresse och vilja att tillgodose kundernas behov."

Katja Vestola-Gustafsson, Production manager Park, Hasselfors Garden

Rodenåkarna har även ett samarbete med ABT-bolagen, där kan ni kan hitta några av våra jordsorter på deras terminaler.